MEIE RÜHMAD

Meie koolis on välja töötatud rühmaprogrammid. Saate valida oma lapsele sobiva.

Meie treeningud toimuvad 3-7-aastastele lastele Ahtmes, Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

Noova START
3-4 aastat
Lapsed õpivad põhilisi jalgpalli reegleid. Õpivad baas liikumised palliga
Registreeru
Noova ACTIVE
5-6 aastased
Trennid keskendatakse lapse individuaalsele tehnilisele oskusele
Registreeru
Noova PRO
6-7 aastased
Strateegilise mõtlemise õpetamine jalgpalliväljakul. Väljaku positsiooni mõistmine
Registreeru
3-4 aastat

Osavuse ja koordinatsiooni arendamine, jalgpalli põhielementide õpetamine, sidemete ja liigeste tugevdamine, huvi tekitamine spordi vastu.

5-6 aastased

Osavuse ja koordinatsiooni arendamine, liikumiskiiruse arendamine, jalgpalli põhielementide õpetamine ja mängureeglite õppimine, väljakul liikumise õppimine ja väljakul orienteerumine, meeskonnavaimu edendamine ja sotsiaalsete oskuste omandamine.

6-7 aastased

Vaimse ja füüsilise tegevuse koordineerimise arendamine jalgpalli platsil, iseseisvate otsuste langetamise õppimine, vastupidavuse ja kiiruse arendamine, spetsiaalsete tehnikate ja oskuste arendamine. Turniiridel osalemiseks ettevalmistamine.

MEIE METOODIKA

Meie missioon on õnnelik laps!
Õnnelik laps, kes tuleb trennist pärast hästi läbi viidud treeningut klubi metoodika järgi ning hoiab vanemate käest kinni, ning vanemad on omakorda noore jalgpalluri edusammudega rahul.


Antud metoodika käsitleb noorte jalgpallurite treenimise küsimusi alates 3. eluaastast, mis on mängu arendamise praeguses etapis juba kehakultuuri ja spordi valdkonnas asjakohane.


Metoodiline käsiraamat toob välja noorte jalgpallurite koolitamise põhietapid:

 • Moodustatud on harjutuste kompleksid algajate sportlaste keerulise valmisoleku motoorsete oskuste harmooniliseks ja terviklikuks arendamiseks
 • Määratakse noorte jalgpallurite tervikliku treeningu taseme hindamise kriteeriumid ja vahendid
 • Tutvustatakse koolituste korraldust ja vormi
 • Esitatakse metoodilisi soovitusi jalgpallioskuste tõhusamaks õpetamiseks
August
 • 3-4 - Palliga tutvumine
 • 5-6 - Palli tundmine
 • 6-7 - Palli kontrollimine liikumises
September
 • 3-4 - Palli juhtimine
 • 5-6 - Triblamine
 • 6-7 - Triblamine petteliigutustega
Oktoober
 • 3-4 - Löök vastu palli
 • 5-6 - Löök vastu palli/ sööt
 • 6-7 - Löök vastu veereva palli
November
 • 3-4 - Palli tundmine
 • 5-6 - Palli kontrollimine liikumises
 • 6-7 - Sööt, seis ja palli vastuvõtt
Detsember
 • 3-4 - Palli viimine
 • 5-6 - Triblamine
 • 6-7 - Triblamine + Palli võtmine
Jaanuar
 • 3-4 - Löök vastu palli
 • 5-6 - Palli viimine + löök
 • 6-7 - Palli viimine + sööt
Veebruar
 • 3-4 - Palli kontrollimine
 • 5-6 - Sööt, seis ja palli vastuvõtt
 • 6-7 - Avamine, vastuvõtt ja palli söötmine
Märts
 • 3-4 - Palli viimine
 • 5-6 - Triblamine petteliigutustega
 • 6-7 - Triblamine petteliigutustega
Aprill
 • 3-4 - Palli viimine + löök
 • 5-6 - Palli viimine + sööt
 • 6-7 - Löök pärast triblamist/li>
Mai
 • 3-4 - Palli kontrollimine
 • 5-6 - Avamine, vastuvõtt ja palli söötmine
 • 6-7 - Sööt ja palli vastuvõtmine liikudes
Juuni
 • 3-4 - Palli viimine
 • 5-6 - Triblamine + Palli võtmine
 • 6-7 - Triblamine+ Petted
Juuli
 • 3-4 - Palli viimine + löök
 • 5-6 - Löök pärast triblamist
 • 6-7 - Löök vastu liikuva palli 1-2 puutega
Meie trennide aastaplaan 2020 / 2021 vanuste järgi

Meie trennid

 • Grupis JK Noova trennides tegelevad kuni 12 last. Ühe grupiga alati tegeleb 2 treenerit
 • Trennid toimuvad 2 korda nädalas ja kestavad 35-45 min. Trennis kasutatakse oma välja töötanud eelkoolilaste jaoks metoodika ja see rangelt läbitakse meie aastaplaani.
 • Kõik JK Noova treenerid on omandavad EJL ja UEFA kutsekvalifikatsiooni
 • Iga kuu viimasel trennil me korraldame huvitamaid üritusi: Noova DAY, Noova PERE PÄEV, Noova TEST
 • Kõigile klubiliikmetele antakse jalgpalluripäevik

JK Noova viib läbi jalgpallitreeninguid 3-7 aastastele lastele lasteaias kohapeal. Treeningutel arendatakse laste algdeid motoorseid, füüsilisi ja sotsiaalsed oskusi läbi mänguliste harjutuste ning kõike seba sõbralikus ja positiivses keskkonnas. Kõik see tagab lapse eakohase ettevalmistuse tegelemaks tulevikus jalgpalli või muu spordialaga.

Treeningud kestavad lasteaias 30 minutit ja toimuvad 1 kord nädalas. Selline treeningute kestuvus ( 30 min ) on maksimaalne, tagades lapse tähelepanu ja keskendusvõime kogu treeningu ajal. Lasteaia jalgpallitreeningud toimuvad 1 kord nädalas, sest me soovime, et laps tuleks ja läheks treengutelt positiivse emotsiooniga ning ootaks meie treeningut.

JK Noova lasteaia jalgpallitreeningute osavõtutasu suurus 2020/2021 aastal on 15 eurot/kuu.

Valige vajalik lind, et vaadata trennide ajakava

 • Pillerkaar
 • Kalevipoeg
 • Sipsik
 • Kohtla-Järve Tuhkatriinu
 • Kohtla-Järve Tareke
 • Kohtla-Järve Rukkilill
 • Toila Naerumeri
 • Voka Naksitrallid
 • Karuke
 • Pääsuke
 • Väikemees

JK Noova korraldab ja viib jalgpallitreeninguid läbi individuaalses korras. Nende peamine eesmärk on sportlase arsenali suurendamine ja selle kasutamise efektiivsuse suurendamine tulevikus.

Tehnilise väljaõppe olulisust on individuaalselt üsna raske üle hinnata, sest iga sportlane on oma eripäradega isiksus. Treeningute läbiviimisel 20-25 inimesega rühmades on treeneril igale mängijale üsna raske tähelepanu pöörata. Töö on suunatud kogu rühma saavutuste hindamisele Just individuaalse lähenemise puudumine muutub sagedaseks põhjuseks, et mõned mängijad arenevad professionaalselt kiiresti, teised aga jäävad tehnilise väljaõppe osas märgatavalt maha. Sageli on olnud juhtumeid, kui andekad kutid peatuvad oma professionaalses kasvus, saamata treenerilt teatud ajal piisavalt tähelepanu.

Individuaaltrennide eelised

 • - sportlase tugevate ja nõrkade külgede väljaselgitamine;
 • - palliga mängimisel individuaalsete spordioskuste harjutamine;
 • - füüsilise vormi nõrkuste tugevdamine - näiteks jooksmine või jõuharjutused.

Millal on vaja personaaltreeningut?

JK NOOVA pakub üks-ühele jalgpallitunde lastele alates 5. eluaastast, mille eesmärk on oskuste lihvimine ja uute oskuste õppimine. Sellised õppetunnid võivad olla kasulikud, kui laps:

 • - tal pole aega uute harjutuste omandamiseks sama kiiresti kui eakaaslastel;
 • - häbelik ja näitab maksimaalseid tulemusi alles pärast üks-ühele tööd treeneriga;
 • - on hiljuti haige olnud ja vajab varakult gruppi naasmiseks koolitust vastavalt kergekaalulisele programmile;
 • - unistused elu ühendamisest jalgpalliga ja suurde klubisse pääsemisest - sel juhul on noorte jalgpallist täiskasvanute jalgpalliks edukaks üleminekuks vaja ka treeneriga personaaltreeninguid.

Pakume ka väravavahtidele individuaaltrennid

Reeglid lapsevanematele
 • Lapsevanemad on lubatud ainult avatud treeningutele või võistlustele, millest treener või klubi juhtkond eelnevalt teavitab;
 • Lapsevanemad ei saa sekkuda õppeprotsessi;
 • Otsus mängija üleviimisest ühest grupist teise, treeneri vahetusest ei ole üksnes ühe inimese otsus. Tegemist on kaalutletud ja läbimõeldud nõukogu otsusega, mis lubab viia mängija järgmisele õppeetapile;
 • Lapsevanemad on kohustatud suhtuma treenerite koosseisu, klubi juhtkonda ja treeningusse taktitunde ning lugupidamisega, reageerima märkustele ja täitma klubi reegleid kõrvalekaldumatult;
 • Telefonide kasutamine on treeningutes keelatud – arusaamatuste vältimiseks peavad lapsevanemad saali või staadionile sisenedes mobiiliseadmed välja lülitama;
 • Lapsevanematel ei ole lubatud karjuda, solvata, alandada, juhendada enda või võõra lapse tegevust. Vastasel juhul treening katkestatakse pärast esimest hoiatust, kuni süüdlase eemaldamiseni treeningult;
 • Õppetöö on klubis tasuline. Kuumakse arvelt tasutakse kõik kulud, mis on seotud väljakute ja saalide rendiga, kommunaalmaksetega, treenerite palgaga, inventari ostuga jne.;
 • Lapsevanemad on kohustatud kandma igakuist kinnitatud tasu klubi arvele;
 • Otsuse konkreetse lapse tasust vabastamise kohta võtab vastu ainult juhatus.
Reeglid mängijatele
 • Treeningutele ja mängudele tuleb kohale tulla kindlaksmääratuid ajal;
 • Treeningul või mängul tuleb viibida klubi varustuses;
 • Klubi varustuse kaotamise korral peab mängija soetama uue varustuse;
 • Juhul kui mängija ei saa tulla treeningule, peab ta sellest treenerit teavitama;
 • Inventaari kadumise korral hooletu või üleannetu käitumise tagajärjel nõutakse selle maksumus sisse mängijalt või mängijatelt;
 • Meeskonna- või klubiürituste ajal on keelatud kasutada teiste klubide varustust;
 • Väärtuslikud esemed tuleb jätta võistluste või treeningute ajaks treenerile või lapsevanematele. Klubi ei vastuta nende kaotamise või kahjustamise eest.
 • Ehete kandmine treeningutel ja mängudel ei ole lubatud. Mitte-eemaldatavad ehted peavad olema kinni kleebitud meditsiinilise plaastriga. 
 • Mängijad peavad väärikalt esindama klubi tehnilise ja peamise sponsorite nimesid, kes katavad suure osa kooli ülalpidamiskuludest;
 • Võimalikud konfliktid tuleb lahendada koolisiseselt;
 • Ilma klubi loata on mängijatel keelatud osa võtta jalgpalliüritustest, mis ei ole klubi poolt korraldatud;
 • Trauma saanud mängija peab viibima meeskonna võistlustel, kui trauma või haigus seda võimaldab;
 • Mängija peab peale treeningut end pesema – nii taastub ta kiiremini järgmiseks  treeninguks.

Meie Meeskond

15.09.1990

+372 56 266 247

jknoova@gmail.com

Treeneri kvalifikatsiooni tase - UEFA B

Korepanov Artur
Juhatuse liige - Tegevjuht

16.05.1977

+372 51 08 198

vastsenko.vitali@mail.ru

Treeneri kvalifikatsiooni tase - UEFA B

Vaštšenko Vitali
Juhatuse liige - noortetööjuht

26.09.1994

+372 56828770

n.tsogankov@gmail.com

Treeneri kvalifikatsiooni tase - EJL C

Tsõgankov Nikita
Peatreener

03.07.1995

Treeneri kvalifikatsiooni tase - Lastejalgpall

Kiselev Denis
Treener

28.03.1986

Treeneri kvalifikatsiooni tase - EJL D

Muhhin Pavel
Treener

10.10.1989

Treeneri kvalifikatsiooni tase - UEFA B

Reutski Artjom
Treener

Sportlyzer

Tagasiside

Marina
Kuulame alati oma poja arvamust. Pärast esimest treeningut JK Noovas tahtis Leonid uuesti tulla. Talle meeldis mänguline lähenemine, säilitades samal ajal distsipliini. On, kuhu energiat välja visata, ja konstruktiivses suunas. Leonid käib treeningutel mõnuga, austab treenereid, püüab paremini teha. See ütleb palju.
Romet
Mu poeg Christopher esimesest trennist alates äheb suure heameele ja sooviga jalgpalliklubi JK Noova trennise. Isana avaldab mulle suurt muljet koolituse õhkkond ja koolitusprotsessi korraldus. Need on alati uued ja huvitavad tegevused, mis on suunatud nii jalgpallurite üldisele füüsilisele arengule kui ka individuaalsetele oskustele.
Andrey
Kostjal tekkis hirm uute laste ees nii lasteaias kui ka koolis ning kartsime, et ta tunneb trennis ebamugavust. Kuid treeningute ajal näib ta olevat muutunud ja treener Nikita annab võimaluse realiseerimiseks
Mikk
Parim treeneripersonal. Individuaalne lähenemine igale lapsele. Nad näitavad rahulikult kõike ja ütlevad lapsele, kui midagi tema jaoks ei õnnestu. Minu lapsele on alati meeldinud tundides käia. parim klubi ambitsioonikatele jalgpalluritele

Meie partnerid

Meie Kontaktid

Täname teid avalduse eest! Võtame teiega varsti ühendust!