Ida-Virumaa

Suurim

Jalgpallisüsteem

Jalgpallikool Noova on 2017. aastal asutatud ja endiselt kiiresti arenev jalgpallikool, mis moodustab koos teise klubi partneridega Ida-Virumaa suurima jalgpallisüsteemi, kus on esindatud nii noortejalgpall, tippjalgpall, aga ka harrastusjalgpall. Jalgpallikooli tegevuses on kaks suunda: tervisespordi ja tippspordi edendamine.

Meist

Oleme pühendunud laste jalgpallialaste oskuste ja teadmiste arendamisele. Pikaaegsele kogemusele tuginedes oleme välja töötanud treeningprogrammid, mis toetavad noorte füüsilist- ja vaimset arengut ning edendame seeläbi tulemuslikult Eesti jalgpallimaastikku. Klubis treenib üle 500 (3–17 a) lapse, treeningud viiakse läbi Ida-Virumaa erinevates linnadess.

Jalgpallikool Noova treeningute eesmärk tervisespordis on tutvustada huvilistele jalgpalli ning arendada neis koordinatsiooni- ja liikumisvõimet, mida tulevikus sportimisel vaja läheb. Lisaks füüsilisele tegevusele õpib laps treeningutel arvestama teistega ning olema õigel ajal õiges kohas, mis loob head eelised grupitööks. Treeningud on kaasahaaravad ja lõbusad, mis äratavad lastes üha enam sportimise vastu huvi. Samuti on treeningutesse kaasatud mängulisust ja lapsesõbralikkust.

0 a
Kogemus
0 +
Meeskonnaliikme
0
Treenerid
7bd924cc7835733c2e1b384932cfa5b0
fcee4d9b291d371e85e2c5382fcc64e0_1683291321.jpg
6b808905000d8ea930acb5232f2a44d9

Treeningute Eesmärk

Treeningute eesmärk tippspordis on arendada ja õpetada sportlasi kasutama oma parimaid eeldusi ja oskusi nii, et nad jõuaksid Eesti noortekoondistesse, meie süsteemi saavutusjalgpalli tasandile ehk  duubel- ja esindusmeeskonda ja sealt edasi välismaa tippklubidesse ja akadeemiatesse.

Jalgpallikool Noova eripäraks on väiksearvulised treeninggrupid, kus viiakse treeninguid läbi kahe (ja vajadusel enama) treeneri juhendamisel, mis annab võimaluse individuaalsusele.

Meie Väärtused

AUSUS

Siirus

Ole oma tahtmistes ja tegemistes lihtne, heausklik, puhas ja aus.

AUSUS

Avatus

Märka, taju, otsi, hangi, koge, ahmi – vaid nii saad sa õppida ja areneda.

TÖÖKUS

Algatusvõime

Muuda oma mõtted tegudeks. Ole loominguline, uuendusmeelne ja valmis võtma riske.

TÖÖKUS

Kvaliteet

Püüdle oma tegudes väärtuslikkuse hoidmise ja meisterlikkuse tõstmise poole. Keskendu soorituse tõstmisele.

AUSUS

Teistega arvestamine

Märka inimesi enda ümber, tunneta suhtlemisel nende vajadusi ja soove ning loo nendega usalduslik suhe. See nõuab sinult kannatlikkust ja armastust. Ole abivalmis.

TÖÖKUS

Loovus

Luba endale eksida, julge käia uusi radu pidi – nii leiad uusi lahendusi. Kasuta oma kujutlusvõimet. Julge unistada ja avastada.

TÖÖKUS

Meeskonnatöö

Tunne rõõmu ühiselt korda saadetust.

RÕÕM

Mängurõõm

Tunne rõõmu oma tegevusest, see suurendab sinu motivatsiooni, keskendumist ning energiat. Mäng tähendab fantaasiat, vabadust, koostööd. Mängulisus innustab loovalt mõtlema. 

Meie Sponsorid

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

d298563bcdb7a7969760a68a65d26d68

Jalgpallikool Noova

Jalgpallikool Noova eelisteks on professionaalsed treenerid ning lapsesõbralikud treeningmeetodid.

Muuhulgas korraldame igal aastal oma liikmetele hulgaliselt võistlusi (turniire), laagreid ja mitmeid muid üritusi. Sõprussidemed on loodud teiste riikidest klubidega.